• Farmasi Ücretsiz Üyelik Formu

Farmasi Üyelik Yasak Hareketler

IX. YASAK HAREKETLER

 

1.Bir Girişimcinin, kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası veya e-posta adresiyle sahte veya mükerrer kayıt oluşturması yasaktır. Girişimcinin bu eyleminin, bilgileri kullanılan gerçek kişinin rızası veya bilgisi dışında yapılarak suç teşkil etmesi durumunda, Farmasi’nin, meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararını bu Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır.

 

a.Girişimcinin bu şekilde başka bir Girişimcinin grubunda kayıt oluşturarak veya 1. derece kan hısımlarını, eşini veya kardeşini başka bir Girişimcinin grubuna kaydederek, asıl üyeliğine ait alt grubunu, kendi adına olmayan ekibe taşıması, ekip kaydırma niteliğindedir. 

 

b.Girişimcilik sisteminden ayrılmış olan bir Girişimcinin, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren (beş) 5 ay içerisinde, kendisi veya 1. derecede kan hısımları, eşi veya kardeşi adına, başka bir Girişimcinin grubuna kaydolarak ekibini taşıması yasaktır. 

 

c.Etik Kurul yapacağı değerlendirmede kural ihlali yapıldığı kanaatine varırsa söz konusu ekip asıl sponsora kaydedilir. Ayrıca aşağıdaki cezalar uygulanır;

 

I. Seviyesi 7 ile 15 arasında olan (15 hariç) Girişimcilerin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılır. Aynı eylemi tekrarlamaları halinde, ekran kapatma süresi uzatılabileceği gibi, belirsiz süreli olarak da kapatılabilir veya primlerinin ödenmemesine karar verilebilir.

 

  II. Seviyesi 15 ve üzerinde olan Girişimcinin ilk eylemiyse, bu Girişimcilere (1) ile (3) ay arasında prim ödememe cezası uygulanır. Aynı eylemin tekrarlanması halinde (3) aydan az olmamak üzere prim ödememe cezası verilir. Eylemin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise, (3) aydan az olmamak üzere prim ödememe cezası verilir ve Girişimcinin Farmasi ile olan ilişiği kesilir.

 

Ekip kaydırma yapan Girişimcinin kaydının, kaydı alan Girişimcinin bilgisi dahilinde veya işbirliği ile gerçekleşmesi halinde, bu cezalar söz konusu ekibine dahil olunan Girişimci hakkında da uygulanır.

 

d.Etik Kurul, suni olarak kaydedilen Girişimciye ait primleri iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca, yukarıdaki cezalarla birlikte ekran kapatma, para cezası vb. gibi sair cezalar verebilir, ekran kapatma sürelerini değiştirebilir.

e.Ekip kaydırmaya ilişkin şikayetlerin, suni olarak yaratılan üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren (5) ay geçmeden FARMASİ’ye bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde bildirilmeyen şikayetler ekip kaydırma olarak işleme alınmaz,

 

2.Girişimcinin, hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com isimli internet sitesi başta olmak üzere, whatsapp mesajları da dahil olmak şartı ile, herhangi bir sosyal medya ortamında, genel paylaşımlarla veya direkt mesajlarla Farmasi’ nin ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunması yasaktır.

 

Ayrıca tüm Girişimcilerin, başka bir Girişimciye, Farmasi tüzel kişiliğine ve / veya Farmasi yetkilileri ile çalışanlarına, herhangi bir platformda, gıyapta veya yüze karşı, olumsuz mesaj vermesi, motivasyon bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, sözler söylemesi, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde haklarında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadeler kullanması da yasaktır.

 

Yasağın ihlal edilmesi halinde Etik Kurul bu kitapçığın Yasak Hareketler bölümündeki cezaları kıyasen uygular. Ayrıca, Zümrüt ve üzeri seviyedeki girişimcilerin sosyal medyada bu tarz paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi halinde, Farmasi açıklama isteme, gerektiğinde ceza verme ya da girişimciliği sonlandırma hakkına sahiptir.

 

3.Seviyesi ne olursa olsun hiçbir Girişimci, başka bir Girişimcinin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremez. Bir girişimcinin diğer bir girişimci adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış olduğu yazılı izin belgesini Farmasi’ ye ibraz etmesi gerekmektedir. Bu izin olmadan bu maddeyi ihlal eden bir Girişimci hakkında, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

 

4. Girişimcilerin, rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde konuşmaları, rakip firma lehine faaliyetlerde bulunmaları, Farmasi girişimcisi iken kullanmakta olduğu kendi networkünü veya bir başka Farmasi girişimcisine ait networkü rakip şirket lehine kullanmaları yasaktır. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde, girişimcinin sistemi (5) aya kadar süre ile kapatılabilir. Etik Kurul eylemin ağırlığına göre süresiz ekran kapatma cezası verebileceği gibi, sair cezalar verme hakkı saklıdır.

 

5.Farmasi'ye üye olan %15 ve üzeri seviyedeki girişimciler Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olamazlar. Bu kural, Girişimcinin eşini ve birinci derece yakınlarını da kapsar. Girişimcinin Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olduğunun tespiti halinde, Girişimcinin ekranı belirsiz süreli olarak kapatılır ve kendisinden açıklama istenir. Bu arada girişimcinin varsa primleri de bloke edilebilir. Farmasi, Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına ve/veya primlerinin ödenmemesine karar verilebilir. Ayrıca, son (3) aylık prim toplamlarının 3 katı tutarında para cezasına karar verilebilir. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

 

6. Farmasi'ye üye olan %15 ve üzeri seviyedeki Girişimcilerinmevcut Farmasi Girişimcilerini aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri veya üye yapmaları yasaktır. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde, girişimcinin sistemi (5) aya kadar süre ile kapatılabilir. Etik Kurul eylemin ağırlığına göre süresiz ekran kapatma cezası verebileceği gibi, sair cezalar verme hakkı saklıdır.

 

7. Girişimci, sadece Farmasi’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri kullanabilir. Girişimci, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere  herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını kullanamaz.  Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin sisteminin (5) aya kadar süre ile kapatılmasına karar verilebileceği gibi eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

 

8.Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez, teşvik edemez, ima edemez.  Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin ekranı (5) aya kadar süreyle kapatılabilir. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

 

9.Girişimci, kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde bulunan bağımsız bir kişi olduğundan Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Bu yasak hareket, bilişim hırsızlığı niteliği taşıyorsa, Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

 

10.Girişimci, Farmasi ürünlerini hiçbir şekilde tekrar ambalajlayamaz ve başka bir ambalaj içinde satamaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

 

11.Girişimci, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Ayrıca işbu yasak hareket, Marka Hukuku ve Ceza Hukuku anlamında suç teşkil ettiği için Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

 

12. Girişimci, sadece izin verilen web sitesi ve uygulamalarda satış yapabilir. Katalog fiyatlarının dışında bir fiyatla satış yapamaz, haksız rekabete sebebiyet verebilecek davranışlarda bulunamaz. Girişimcinin bu yasağı ihlal ederek, katalog fiyatından daha düşük bir fiyatla satış yaptığının tespit edilmesi halinde, ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılır, Farmasi’nin uğradığı zararı Girişimciye rücu etme veya priminden kesme hakkı saklıdır. Girişimci (24) saat içerisinde fiyatlarını düzelterek, bunu Farmasi’ye bildirmek zorundadır. Bu ceza süresi içinde aynı eylemin tekrarlanması veya fiyatların düzeltilmemesi halinde, ekran kapatma süresi uzatılır.

 

Süre sonunda aykırılığa devam edilmesi veya ceza süresinin bitiminden itibaren (5) ay içinde tekrarlanması halinde, girişimcinin sayfası (30) günden az olmamak üzere kapatılır, ayrıca primlerinin ödenmemesine karar verilebilir. İşbu (5) aylık süre içinde eylemine devam eder veya tekrarlarsa, ekranı belirsiz süreli olarak kapatılabileceği gibi, üyeliği sona erdirilebilir.

 

13.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda, Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde değişiklik yapamaz, orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler ekleyemez veya herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır, ayrıca Farmasi’nin uğradığı zararı Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır.

 

14.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda dini ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yasağın ihlali halinde, Girişimcinin üyeliği feshedilebilir veya Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır, ayrıca Farmasi’nin uğradığı zararı Girişimciye rücu etme hakkı saklıdır

 

15. Girişimci’nin, Farmasi ile ilişiği olmayan üçüncü kişilerden toplu üyelik satın alması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı göndererek, sayfasını Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının belirsiz süreli olarak kapatılmasına veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.


16.
 Girişimci, sosyal medyada takipçi sayısını arttırmaya yönelik çekiliş yapma, hediye verme haklarına sahiptir. Ancak sosyal medyada ekiplerine yeni girişimciler kazanmak veya mevcut girişimcilerine hediye vermek gibi girişimcilere özel hediye veremezler ve çekiliş gerçekleştiremezler, haksız rekabete sebebiyet verecek davranışlarda bulunamazlar. Başka markaya ait Farmasi’de satışı bulunan muadil ürün tanıtımı ve satışı yapamazlar. Bu yasağın, ihlal edilmesi halinde, Girişimcinin ekranı (21) günden az olmamak üzere kapatılabilir, Farmasi’nin Girişimciyi düzenlediği teşvik, promosyon, hediye, kampanyalara dahil etmeme veya tek taraflı olarak çıkartma hakkı bulunmaktadır. Aynı eylemi tekrarlaması halinde, ceza süresi uzatılarak uygulanır veya üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilebilir. Bu eylemi bir başka girişimci üzerinden gerçekleştirerek, ekibine fayda sağlamayı amaçlayan veya  işbirliği içinde olan girişimciler için de aynı cezalar uygulanır. Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.


17. Girişimci’nin “Farmasi” ibaresini içeren veya “Farmasi” olduğu algısı yaratabilecek herhangi bir alan adını tescil ettirmesi, Android, IOS uygulaması olarak kullanması ve üçüncü kişilerin kullanımına açması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı gönderecek ve Girişimci ilgili alan adını, uygulamayı Farmasi’ye bedelsiz olarak devredecektir. Devir işleminin yapılmaması halinde Etik Kurul’un sair cezalar verme hakkı saklıdır.

 TEKLİF AL

Yorumlar (0)

Yorum yaz