• Farmasi Ücretsiz Üyelik Formu

Farmasi Girişimcinin Sorumlulukları

V.               GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI

1.Aşağıdaki maddeler seviyesi ne olursa olsun tüm Girişimcileri kapsamaktadır:

a.Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu girişimci çalışma kitapçığında belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında Farmasi ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur. Girişimci bu zorunluluğu yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

c. Girişimci, Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

d. Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak girişimcilerine SMS, e-mail ve telefon gibi kanallardan ticari elektronik iletiler gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda Farmasi’ye gerekli onay ve izni verdiklerini peşinen kabul ve beyan ederler. 

e.Girişimci, Farmasi tarafından bir konu hakkında savunması ve açıklaması istendiğinde en sürede geri dönüş yapacağını, aksi halde savunmasının ve açıklamasının yokluğunda alınacak olan kararı kabul etmiş sayılacağını peşinen kabul eder.

f. Girişimci, Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.Girişimci, Farmasi adını ve Farmasi ile olan ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h.Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, Farmasi yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.

i.Girişimci, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi ya da pazarlamacısı değildir. Girişimci, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Bu konularda, 3.kişilerde yanılgı oluşturabilecek paylaşımlar yapmamakla yükümlüdür.

j.Girişimci, hiçbir şekilde ve hiç kimseye karşı Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

k. Girişimci, Farmasi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirlere dair vergi, resim, harç, pul vs gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal zorunluluktan kendisi sorumludur. Bu nedenle, Girişimci’nin vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerine ilişkin Farmasi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

l.Girişimci, Girişimcilik faaliyeti nedeniyle hak kazanacağı menfaatleri veya uymakla yükümlü olduğu sorumluluklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

m.Girişimci, gerekli olduğunda müşterisine, yasal mevzuat çerçevesinde satın alınan ürünün yenisiyle ya da bir başkasıyla değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermek zorundadır.

n.Girişimci, grubuna Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

o.Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye işe başlangıç eğitimi vermekle yükümlüdür.

p.Girişimci, Farmasi markasına ait ismi ve logoyu ancak Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

q.Girişimcinin, internet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapabilmesi için Farmasi’nin onayını alması gerekmektedir.

r.Girişimci, perakende satış yeri niteliği taşımayan ve perakende satış yapmak için ayrılmış münhasır bir satış yeri olmayan fuar alanları, kuaför/berber/güzellik salonları, spor / zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi kuruluşlarda sadece teşhir amaçlı tanıtım yapabilir.

s.Girişimci adres, telefon, faks, email gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde Farmasi’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Farmasi tarafından bilinen son adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

t.Seviyesi ne olursa olsun bir Girişimci, kredi kartı ile yapılan online alışverişlerde azami özeni göstermek zorundadır. Başkasına ait bir kredi kartıyla alışveriş yapan bir Girişimci, kullandığı kredi kartının sahibi olan kişinin yapılan işleme itiraz etmesi halinde Farmasi'nin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Farmasi, uğradığı zararları, siparişi verenden karşılayamazsa, siparişi veren girişimcinin bağlı bulunduğu grupta üst seviyelerde yer alan tüm girişimcilerden eşit olarak talep etme hakkına sahiptir. Farmasi, belirtilen girişimcilerin primlerinden kaynakta kesinti yaparak uğradığı zararı giderebilir.

u.Girişimciler arasında satış hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla toplu üyelik alımı, reklam verme, tanıtım faaliyetleri gibi bedel karşılığı yapılan her türlü işlemin dekonta ve işlemin yapıldığını tevsik eden belgeye dayanması zorunludur. Girişimciler taleplerine veya işlemlere yönelik ilgili belgeleri Farmasi’nin ilk talebi halinde ileteceklerini kabul ve taahhüt ederler. Girişimciler arasındaki işlemlerde Farmasi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Farmasi’nin itibarının zedelenme ihtimalinin bulunması veya Farmasi’nin herhangi bir hukuk veya ceza davasıyla muhatap olabileceğinin söz konusu olabileceği hallerde Farmasi, Girişimci’nin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.”

ü.Kampanyalı ürünler, sözleşme konusu ürün bedeli ALICI tarafından ödenip teslim alındığı takdirde ücretsizdir. Sözleşme konusu ürünlerin iadesi halinde kampanyaya dahil ürünlerin/faydaların bedeli ALICI’ya faturalandırılır.

2.Aşağıdaki maddeler yalnızca Seviye %21 (dahil) ve üstü Girişimcileri kapsamaktadır:

 

a.Her ayın 7. gününe kadar kişisel siparişlerini vermek,

b.Her ay özellikle yeni çıkan ürünleri alarak, ekibine eğitim vermek,

c.Ekiplerinin girdiği siparişleri ve iadeleri takip etmek,

d.Girişimcilerine Farmasi işini öğreterek, eğitimlerini gerçekleştirmek,

e.Liderlik yaparak, işlerini yapabilmeleri için yol göstermek,

f.Ekibinin motivasyonunu artırarak her zaman yanlarında olmak,

g.Her zaman Farmasi etik kurallarına uygun olarak hareket etmek ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek,

h.Her koşulda dürüst çalışarak, başka ekipleri kendi ekiplerine almak için girişimde bulunmamak,

i.Her ortamda Farmasi’yi temsil ettikleri bilinci ile hareket etmek,sosyal medya hesaplarından 3.kişilerle ilgili hakaret, ima içeren ve rencide edici paylaşımlarda bulunmamak,

j.Girişimci Çalışma Kitapçığı’na uygun davranarak, örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Kitapçığa uygun hareket etmesini sağlamak,

V.               GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI

3.Seviye farkı olmaksızın her girişimcinin web sitesi açması,  yayınlaması ve / veya sosyal paylaşım sitelerinde hesap kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallar:

Herhangi bir seviyedeki Girişimcinin web sitesi yahut sosyal medya siteleri üzerinde Girişimcilik faaliyetiyle ilişkili bir hesap açmasına aşağıdaki kuralları dahilinde izin verilmektedir.

a.Girişimciler kişisel web sitelerini kullanıma açmadan önce, Etik Kurul’un onayını almak zorundadır. Halihazırda açılmış bulunan web siteleri için ise Etik Kurul’a başvurarak bu web sitelerini kullanabileceklerine dair onay aldıktan sonra kullanmaya devam edebileceklerdir. Aksi halde, web sitesi kullanımına izin verilmemektedir. 

b. Girişimciler izin verilen kişisel web sitelerine sponsor linki ekleyebilir ve yayınlayabilirler. 

c. Girişimci web sitesinin ana sayfasında “Bu site Farmasi Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir. Resmi siteye https://www.farmasi.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.” ibaresini görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.

d.Web sitesinde, siteyi kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.

e.Web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarında Girişimcinin unvanı görünür biçimde yer almalıdır.

f. Girişimci, kişisel web sitesini girişimci kaydı almaya yönelik olarak kullanabilir. Ancak, bu sitelerde doğrudan ürün satışı yapılamaz. Haksız rekabet unsuru olarak kabul edilebilecek teşvik, hediye, çekiliş, kampanya gibi görsel veya yazılı paylaşımlar yapılamaz. Bu kurala aykırı davranışlarda bulunmaları halinde, Farmasi’nin Girişimciyi düzenlediği teşvik, promosyon, hediye, kampanyalara dahil etmeme veya tek taraflı olarak çıkartma hakkı bulunmaktadır.

 g.Girişimciler, Farmasi’ nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, Farmasi ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemezler. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

h.Girişimci, Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilir. Ancak bu pazarlama faaliyeti yalnızca kişisel web sitesine ya da sosyal medya hesabına ilişkindir ve Farmasi International’dan bağımsız olduğu açıkça belli olmalı ve Farmasi tarafından desteklenen bir reklam olmadığı açık olmalıdır. Adwords reklamın bütün sorumlulukları girişimciye aittir.

i. Arama motorunda verilen reklamların Girişimci tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.

j. Girişimciler kendi web sitelerinde Girişimci Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Girişimcinin TC Kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini isteyemezler. Girişimci adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.  

 Ad Soyad

 E-posta

 Cep  Telefonu Numarası

 Şehir 

k.Girişimci, kendi web sitesine bir Girişimci Başvurusu geldiğinde, öncelikle başvuran kişiyi telefonla aramalı, Farmasi’ de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer Farmasi’ de çalışan bir Girişimci tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağı bilgisini net bir şekilde vermelidir.

l.Girişimcinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya bu Kitapçıktaki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, Etik Kurul gerekli disiplin işlemleri yürütecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, bu Kitapçıkta yer alan cezalar kıyasen uygulanacaktır. Girişimci, içeriği suç teşkil edecek, ayrımcı, suça teşvik edici ya da nefret uyandırıcı herhangi bir paylaşımda bulunamaz. Her türlü reklam ve paylaşımında insan haklarına, hayvan haklarına ve doğaya saygılı olunması zorunluluktur. Farmasi’nin itibarını sarsacak herhangi bir paylaşım yapılması, üyeliğin iptali sebebidir.

m.Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

n.Farmasi girişimcileri tarafından kurulmuş kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk girişimcilerin kendilerine aittir.

o.Girişimci tarafından verilen reklam ya da paylaşımlarda olmayan özellikler ya da yasalara aykırı içerik kullanılamaz.

 

4Aşağıdaki maddeler Girişimcinin Farmasi Logosu kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallara ilişkindir.

a.Girişimci yalnızca resmi Farmasi web sitesinde bulunan Farmasi Logosunu kullanabilir.

b. Logoda hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yapılamaz.

c. Logo hareketli şekil olarak kullanılamaz.

d. Girişimci, kullanılacak olan alan adları (domainname) konusunda Farmasi’den izin almalıdır.
TEKLİF AL

Yorumlar (0)

Yorum yaz